Debatterar arkitektur i Svenska Dagbladets ledarpodd

Varje gång man offentligt yttrar en åsikt om utseendet på den samtida arkitekturen dyker det upp någon som påpekar att man inte ”bara kan prata om husens utseende”, vanligtvis någon som själv hyser en mycket stark uppfattning hur hus ska se ut och framförallt hur de inte ska se ut, men som tycker att frågan inte ska diskuteras.

Jag har under alla de år som jag följt arkitekturdebatten aldrig stött på någon som hävdat att det enbart är utseendet på fasaderna som är intressant och relevant, däremot dyker denna halmgubbe upp så gott som alltid som någon vill diskutera just utseendet på fasaden. Istället bör alla andra aspekter av en byggnad diskuteras: kostnad, funktionalitet, hållbarhet och så vidare. Men om man faktiskt vill diskutera fasadens utseende? Nej! Arkitektur är ju så mycket mer!

Själv tycker jag att det är positivt att det förs en diskussion om utseendet på de byggnader som uppförs i våra städer. De flesta byggnader vi möter går vi aldrig in i, men fasaderna möter vi i vårt dagliga liv. De utgör den fond mot vilken stora delar av våra liv utspelar sig. Det är uppenbart att det finns ett brett missnöje med mycket av det som byggts de senaste årtiondena, och att utbudet inte strävar att möta efterfrågan. Hur blev det så?

Förhoppningsvis rätas några av frågetecknen ut i dagens avsintt av Svenska Dagbladets podcast Ledarredaktionen, där jag diskuterade den samtida arkitekturen och debatten kring densamma med Henrik Nerlund, ständig sekreterare i Stockholms Skönhetsråd och Kajsa Söderström, byggnadsingenjör. Samtalet leddes av Andreas Ericson, från Svenska Dagbladets ledarredaktion.

Lyssna på programmet här: https://www.svd.se/a/Lla4W4/arkitekturdebatten-har-folk-svart-att-forsta-vad-som-ar-bra-arkitektur