Skriver i Fokus om den underskattade nygotiken

Jag fortsätter att dra en lans för utskällda arkitekturstilar. Efter att ha försvarat brutalismen är det nu dags för en personlig favorit: Nygotiken.

Baktalandet av den nygotiska stilen har historiska orsaker och hänger samman med klassicismens förakt för gotiken, och modernismens motstånd mot alla historiserande stilar. Störst roll spelar dock förmodligen debatterna om dåtidens kyrkorenoveringar.

Jag skriver i Nyhetsmagasinet Fokus om varför nygotiken är så utskälld, och varför det är fel.

”Idag är det vanligt att de gamla anklagelserna om falskhet dyker upp när den nygotiska stilen förs på tal. Vara hur det vill med dess äkthet, men epoken frambringade en rad magnifika byggnader, inte minst kyrkor, som hör till de mest uppskattade idag. Zettervall var en av sin tids största svenska arkitekter och ritade själv bland annat Oscar Fredriks kyrka i Göteborg, invigd 1893, och Matteus kyrka i Norrköping.

Idag har både Violett-le-Duc och Zettervall börjat omprövas. Zettervalls insatser som arkitekt, och Violett-le-Ducs som restauratör. Det hävdades länge att John Ruskin varit kritiskt inställd till Violett-le-Duc, men några sådana belägg finns inte i hans skrifter, däremot skall han mot slutet av sitt liv ha beklagat att ingen i England genomfört ett likadant arbete som Viollet-le-Duc hade gjort i Frankrike.”

Läs artikeln här: https://www.fokus.se/kultur/den-underskattade-nygotiken/

Foto: Fred J (CC BY-SA 1.0)