Wallace Henry Hartley

Wallace Henry Hartley var kapellmästare på RMS Titanic som sjönk på sin jungfrufjärd den 14 april 1912, i Nordatlantens kalla vatten, en händelse som skildrats åtskilliga gånger i populärkulturen. Berättelsen om Titanic är en historia om hur modernitetens övertro på teknikens ofelbarhet i form av det osänkbara kryssningsfartyget kolliderar med naturens realiteter i form av ett isberg.

Läs mer

Barrikadsång

Kravaller och oroligheter på gator och torg är ingenting nytt för vår tid. Om politiskt grobianbeteende i form av gatuvåld och stenkastning, handlar Verner von Heidenstams ”Barrikadsång” från 1895, en betraktelse av upprorets nihilistiska natur, upproret som ofta äger rum för sin egen skull, snarare än i hopp om att leda till någonting bättre.

Läs mer

Skriver i fPlus om auktoritära tendenser i kulturpolitiken

Miljöpartiets auktoritära kulturradikalism är bara det senaste tillskottet i en lång tradition av försök att anpassa kulturlivet efter den dagspolitiska agendan. De som bidragit till utvecklingen har inte sällan haft ett välmenande uppsåt när de försökt använda kulturpolitiken för att uppnå jämställdhet och mångfald. Men det auktoritära ligger i radikalismens natur. Det radikala är något som påtvingas andra mot deras vilja, annars hade det inte varit radikalt.

Läs mer